Home » Afscheidsfotografie

Afscheidsfotografie

Steeds vaker kiezen mensen er voor om het afscheid van hun dierbare vast te laten leggen op beeld.

* voor uzelf

* voor nabestaanden die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn,

* voor familie in het buitenland.

* Of omdat kinderen op dat moment te klein zijn om er bij te kunnen zijn of om bewust het afscheid mee te maken. 

Welke momenten wij vastleggen is afhankelijk van de wijze van afscheid nemen. De rituelen, sprekers, bloemen worden naar wens gefotografeerd.  We hopen de sfeer te kunnen weergeven. Emotie wordt op gepaste afstand en respectvolle wijze vast gelegd. Er wordt zo veel mogelijk zonder flits gewerkt.   

Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen, of mocht u een gesprek moeilijk vinden, kunnen we een gesprek aangaan met de uitvaartverzorger waar u uw wensen vaak al heeft besproken. 

Wij hopen u iets tastbaars te geven van het afscheid van uw dierbare. Het helpt bij het verwerken en beelden nodigen uit tot gesprek.